Start arrow Wody Koła  

Start
Kontakt z nami
Władze Koła
Aktualności
Zostań nowy wędkarzem
Składki i Opłaty
Historia
Media o nas
Młodzież Koła
Galeria
Wody Koła
Terminarz Zawodów
Wyniki Zawodów
Zarybienia
Polecane Strony
Liga Dzieci i Młodzieży
Czyny,Prace na rzecz Koła
Nasze Sukcesy
Straż Rybacka SSR
REKLAMA

Wody Koła
wtorek, 14 sierpień 2007


  • Żwirownia w Kątach Wrocławskich - ul. Sobótki

Powierzchnia wody 1,85 ha, jest własnością Gminy Kąty Wrocławskie nasze koło ma podpisaną umowę na użytkowanie bezterminowe.
 

 

Żwirownia tylko dla członków z naszego Koła

Zgodnie z porozumieniem naszego Koło PZW nr 7 z Urzędem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informujemy, że od 1 stycznia 2013r. na Żwirowni w Kątach Wrocławskich mogą wędkować tylko i wyłącznie członkowie Koła PZW nr 7 Kąty Wrocławskie.

 

Nie wprowadzamy takiej zmiany, żeby ograniczyć ilość łowiących wędkarzy na Żwirowni, a  wręcz przeciwnie, zachęcamy do przeniesienia się do naszego Koła, ponieważ ta woda jest bardzo atrakcyjna. Czym więcej jest członków w Kole, tym lepiej dla tego akwenu i co za tym idzie dla wędkarzy tam łowiących.


Regulamin wewnętrzny łowiska obowiązujący na

Żwirowni w Kątach Wrocławskich w 2014r.

 

§1 Zasady porządkowe

 

1.     Połów ryb na łowisku Żwirowni w Kątach Wrocławskich jest udostępniony tylko i jedynie członkom Polskiego Związku Wędkarskiego z Koła nr 7 Kąty Wrocławskie. Posiadającym aktualne zezwolenie na dany rok.

2.     Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na wyznaczonych parkingach.

3.     Ze względu na charakter terenów i obowiązujących w ty zakresie przepisów prawa, wędkujący i osoby towarzyszące mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb kontrolnych.

4.     Wędkujący na Żwirowni i osoby korzystające z terenu Żwirowni zobowiązani są do zachowania czystości.

5.     Przebywający na terenie Żwirowni zobowiązany jest do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich oraz podczas wykonywania prac związanych z utrzymaniem tafli wody jak i terenu okalającego zbiornik.

 

§ 2 Postępowanie zabronione

 

1.     Rozpalania ognisk poza miejscami do tego celu przeznaczonymi.

2.     Kąpieli osób i zwierząt.

3.     Puszczania zwierząt luzem.

4.     Mycia aut i sprzętu rolniczego.

5.     Budowania pomostów i platform stałych.

6.     Dewastacji i niszczenia sprzętu lub innych przedmiotów zainstalowanych na terenie Żwirowni.

7.     Zakaz wypuszczania złowionych wymiarowych Sumów.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 

1.     Każdy wędkarz ma obowiązek zgłosić do władz Koła nr 7 wszelkie zauważone przejawy nieprzestrzegania tego regulaminu przez inne osoby.

2.     Połów ryb wyłącznie we własnym obrębie stanowiska i wyłącznie do połowy zbiornika.

3.     Zezwala się używania sprzętu pływającego do połowu ryb oraz wywozu zanęt i przynęt.

4.     Niezależnie od niniejszego regulaminu wewnętrznego obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z następującymi zmianami o dolnym i górnym wymiarze ochronnym ryb:

 

       a/ Szczupak  do 50 cm od 80 cm

       b/ Karp         do 35 cm od 60 cm      

       c/  Karaś Pospolity (złoty) całkowity zakaz                zabierania

       d/ Okoń        do 20 cm od 35 cm

e          e/Amur od 70cm                                                     f/ leszcz od 50 cm

flesz 

·        limitach ilościowe ryb do zabrania w ciągu doby z łowiska:

       a/ Karp – 1 szt.

       b/ Szczupak – 1 szt.


5.     Przestrzegania zaleceń Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i  uchwał Zarządu PZW Koła nr 7 Kąty Wrocławskie.

6.     Osoby wędkujące mają obowiązek poddać się kontroli osobom posiadającym odpowiednie identyfikatory wydane przez Zarząd PZW Koła nr 7 Kąty Wrocławskie tylko w zakresie zezwoleń oraz służbom do tego uprawnionym.

7.     Osoby posiadające identyfikatory uprawniające do kontroli wędkarzy na akwenie Żwirowni w Kątach Wrocławskich, mogą kontrolować tylko: zezwolenia i przechowywane ryby.

8.     Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje utratę zezwolenia bez zwrotu wniesionej opłaty niezależnie od kar przewidzianych regulaminem RAPR.

 

 

Zarząd PZW Koła nr 7 Kąty Wrocławskie

 

  • Staw w Smolcu - ul. Ogrodowa

Powierzchnia wody 2,60 ha, jest własnością Firmy Hedro Farms Polska nasze koło podpisało umowę na użytkowanie tego stawu.

Na stawie w Smolcu mogą wędkować członkowie Koła nr 7 z Kątów Wrocławskich.