Start arrow Zostań nowy wędkarzem  

Start
Kontakt z nami
Władze Koła
Aktualności
Zostań nowy wędkarzem
Składki i Opłaty
Historia
Media o nas
Młodzież Koła
Galeria
Wody Koła
Terminarz Zawodów
Wyniki Zawodów
Zarybienia
Polecane Strony
Liga Dzieci i Młodzieży
Czyny,Prace na rzecz Koła
Nasze Sukcesy
Straż Rybacka SSR
REKLAMA

Egzamin na Kartę Wędkarską
wtorek, 11 styczeń 2011

Nowy członek (wędkarz) Koła w 2014r.

Osoba, która chce zostać nowym członkiem (wędkarzem) Koła PZW w 2014r. zapłaci następujące koszty:

 

Uczestnik – do lat 16

Składka członkowska – 17zł

Składka Okręgowa – 20zł

Wpisowe – 12zł

Zezwolenie - 10zł

 

Młodzież – od 16 do 24 lat, Mężczyźni – po 65 roku, Kobiety – po 60 roku

Składka członkowska – 34zł

Składka Okręgowa – 62zł

Wpisowe – 25zł

Legitymacja – 5zł

Zezwolenie - 10zł

W Banku za egzamin na Kartę Wędkarską – 24,60zł

W Starostwie Powiatowym za wydanie Karty Wędkarskiej – 10 zł

 

Nie posiadający ulg

Składka członkowska – 68zł

Składka Okręgowa – 132zł

Wpisowe – 25zł

Legitymacja – 5zł

Zezwolenie - 10zł

W Banku za egzamin na Kartę Wędkarską – 24,60zł

W Starostwie Powiatowym za wydanie Karty Wędkarskiej – 10 zł


 

Egzamin na Kartę Wędkarską

Egzamin na Kartę Wędkarską można zdawać w każdy czwartek miesiąca w godzinach 16 - 20.

Lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej.

tel. 607 - 888 - 321

 

                                      Dane do Karty Wędkarskiej

Nazwisko i imiona

Data i miejsce urodzenia

Imiona rodziców,

Nazwisko rodowe matki

Miejsce stałego pobytu

Nr kodu pocztowego

Wykształcenie

Wykonywany zawód

Nr, seria D.O.

Nr ewidencyjny (PESEL)

  

Za egzaminu na Kartę Wędkarską należy wnieść opłatę.Dane do Polecenia przelewu / wpłata gotówkowa


  • nazwa odbiorcy: PZW Okręg Wrocław,  ul. Kazimierza Wielkiego 65
  • nr rachunku odbiorcy: 97 2030 0045 1110 0000 0035 5610
  • kwota: 24,60 zł
  • nazwa zleceniodawcy: Należy Podać Imię i Nazwisko, adres zamieszkania.
  • tytułem: Opłata Egzaminacyjna
  • tytułem c.d.: PZW koło Kąty Wrocławskie

Druk Polecenia przelewu / wpłata gotówkowa można pobrać w siedzibie koła lub klikając na ten link. http://www.poczta-polska.pl/druki/druk_nr_519a.pdf 

 

 

           Wydanie Karty Wędkarskiej 

w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Po zdaniu egzaminu w kole nr 7 PZW Kąty Wrocławskie ze znajomości ochrony i połowu ryb z wynikiem pozytywnym należy się udać do:

Starostwo Powiatowe 

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

 

 Wymagane dokumenty

1.    Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb

2.     Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

3.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

 

Opłaty 

 

Opłata za wydanie karty wędkarskiej: 10 zł.

Należną opłatę uiszcza się: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: w godz. (pon., wt.,czw., pt.) 7:30-15:00, (śr.) 7:30-16:00
Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację: "opłata za wydanie karty wędkarskiej".

 

Więcej informacji na temat odebrania Karty Wędkarskiej otrzymacie pod tym linkiem

http://www.powiatwroclawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=386:wydanie-karty-wdkarskiej&catid=74&Itemid=78

 

                                                      Pytania kontrolne

W poniższym linku otrzymasz pytania kontrolne do egzaminu na kartę wędkarską.

http://www.kartawedkarska.pl/przykladowe_pytanie

 

Karta Wędkarska
wtorek, 11 styczeń 2011

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej, którą wydaje, właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW, właściwą dla miejsca zamieszkania, egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji udzielają biura Zarządów Okręgów PZW
 
Egzamin obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR) zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
 
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat (*), pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

 

(*) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

 

Aby zostać członkiem PZW należy wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby koła PZW, zgodnie z  miejscem zamieszkania, dopełniając formalności.

 

Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 
Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego. 
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe, mogą być członkami PZW.

Warunkiem wędkowania jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski można wędkować po wniesieniu składki za wędkowanie (na ochronę i zagospodarowanie wód),  wówczas można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie. Wysokość składki za wędkowanie uzależniona jest od przynależności do PZW. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w biurach Zarządów Okręgów PZW.

Uwaga!
Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu - zobacz Taryfikator mandatów. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.

 

01/13/2011, 2:05PM